New Season Checkride on Saturday, 9th April 2022 at 17:30Z

Place to get informations about Turkish Virtual Checkrides.

New Season Checkride on Saturday, 9th April 2022 at 17:30Z

Postby THY1592 » 09 Mar 2022, 04:55

Image

Değerli kaptanlar;

09 Nisan 2022 Cumartesi 17:30 (Z) tarihinde CHECKRIDE yapılması kararlaştırılmış olup kayıt için başvurular 11 Mart 2022 Cuma günü açılacaktır. Başvuru için son tarih 3 Nisan 2022 Pazar akşamı 23:00 (L) dir. Yazılı sınav vs. uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar müteakiben bildirilecektir.

Başvurular buradan başvuru formunu onaylamak suretiyle yapılacaktır '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

Turkish Virtual yönetimi tarafından Checkride duyurularının yapıldığı forumlar, facebook ve discord grupları üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Checkride başvuru forumunu doğru olarak onaylayıp gönderilmesi önemlidir. Checkride katılmak için yeterli seniority'inizin olduğundan ve bu checkride için (F/O-Captain) yazılı sınavı geçmiş olmanız gerekmektedir. Lütfen bu checkride katılmak için gerekli şartlarınızın oluşup oluşmadığını kontrol ediniz.

Turkish Virtual uygulama esaslarını buradan indirebilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

Examınation sistemi hakkında gerekli bilgiye buradan ulaşabilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Daha fazla bilgi için lütfen beklemede kalın.

Tüm adaylarımıza girecekleri checkride uygulamasında başarılar diliyoruz.


Dear captains;

There will be a checkride on Saturday, 09th April 2022 at 17:30 (Z), and applications will be open on Friday,11th March 2022. The application deadline is Sunday, 3rd April 2022, 20:00 (Z). Written test and some details about the execution of the Checkride will be explained soon.

Checkride application will be made via this form '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

All applications must be correctly sent to the application form. To attend checkride, you must have enough seniority and must have passed the (F/O-Captain) theory test.

Any applications announced by Facebook Groups, discord and Forums will not be considered.

You can download Turkish Virtual Checkride Principles;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

For more information about the Examination system, please visit;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Please stay tuned for further information.

We wish good luck to all applicants applying for the Checkride.

Kind regards,
Erman PİLİÇOĞLU,
Turkish Virtual Checkride Director
Last edited by artuncs on 28 May 2022, 11:36, edited 9 times in total.
Reason: Spelling correction!
Image
User avatar
THY1592
Officer
 
Posts: 461
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: Last Season Checkride on Saturday, 9th April 2022 at 17:

Postby THY1592 » 11 Mar 2022, 04:39

09 /04/2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan checkride başvruları açılmıştır. Katılmayı düşünen adaylara şimdiden başarılar diliyoruz.

Applications for the new season Checkride (09/04/2022) have now opened. We wish good luck to all applicants applying for the Checkride. Thank you.


Kind regards,
Erman PİLİÇOĞLU,
Turkish Virtual Checkride Director
Image
User avatar
THY1592
Officer
 
Posts: 461
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: Last Season Checkride on Saturday, 9th April 2022 at 17:

Postby artuncs » 02 Apr 2022, 21:06

Applications for the new season checkride will be closed tomorrow, Sunday, 03.04.2022. We wish good luck to all applicants applying for the Checkride.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2694
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: Last Season Checkride on Saturday, 9th April 2022 at 17:

Postby THY1592 » 04 Apr 2022, 04:54

Sevgili Turkish Virtual checkride adayları,

09 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 17:30'z - 20:30'Local ile yapılacak olan ''Checkride'' uygulamamıza yönelik uygulama esasları aşağıdaki şekilde olacaktır :

1. Checkride uygulaması için ’LTAC-LTAF, LTAC-LTBS’ meydanları seçilmiştir.
2. F/O Checkride ’LTAC-LTAF’, Captain Checkride 'LTAC-LTBS' guzergahlarinda yapilacaktir.
3. Checkride uygulaması iki bölüm halinde uygulanacaktır. İlk bölüm de DİSCORD ortamında buluşularak check kontrolörlerince tanışma ve sözlü bilgi ölçme kısmi, ikinci bölümde ise adaylarca uçuş kısmı uygulanacaktır.
4. DİSCORD ortamında buluşma Türkiye saati ile 20:30L'den itibaren başlayacaktır. 17:30z’ ile 20:30z’ saatleri arasında ilgili kontrolörler ile adaylar Discord ortamında buluşacaklardır. 17:00z-20:00L’ arasında checkride departmanı (check pilotlar) kendi aralarında ve yine Discord üzerinde koordinasyon toplantısı yapacaklarından bu saatler arasında Discord çağrısı / daveti yapılmayacaktır.
5. 17:30z 20:30'L dan itibaren adaylar ve kontrolörler buluşmalarını tamamlayarak faaliyetlerine başlayacaklardır. Toplu tanışma sonrası check kontrolörleri adaylarla aynı ortamda, topluca sınavlarına başlayabilir veya tek tek görüşmek suretiyle de sınavlarını yapabilirler, bu kendilerinin belirleyeceği bir konudur.
6. Kontrolörler görüşmenin sonlandığını bildirdikten sonra adaylar belirlenen güzergahta uçuşlarına başlayacaklardır. Dolayısıyla, bu andan itibaren her zaman yapıldığı şekilde ATC ler ile irtibat kurularak uçuş prosedürü başlatılmalıdır. Uçuşlar ve muhaberat check kontrolörünce kontrol edileceğinden yapılacak her faaliyetin tekrar kontrolöre sorulmasına gerek yoktur. Havaalanında online olunduktan sonra talimat alınacak tek kişi ATC lerdir.
7. F/O adaylarından beklenecekler:

a.Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu

8. Captain adaylarından beklenecekler :

a. Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu
(4) Çeşitli arızalara karşı hareket tarzları

9. Ayrıca, eğer ATC'ler herhangi bir aday hakkında sözlüya da yazılı olarak bir rapor beyan etmek isterlerse verecekleri rapor dikkate alınacaktır.
10. Faaliyetler tamamlandıktan sonra check kontrolörü ile tekrar Discord ortamında buluşulup buluşulmayacağı hususunu kontrolörler adaylar ayapacakları görüşmede bildireceklerdir.
11. Sınav sonuçları ertesigün katılımcı pilotların adreslerine mail ile bildirilecektir.
12. Sınav grupları, check kontrolörleri ve adaylara tahsisli kapı (gate) numara sistemi artık uygulanmamaktadır.
13. Tüm adaylar check kontrolörleri ile mail irtibatını sağlamalı ve iletişim bilgilerini bildirmelidir.
14. Online olduğunuz gate dolu ise başkabir kapı da başlanılmalıdır.
15. FS2004 ve FSX ortamında birmeydana uzun sure hiç hareket etmeksizin beklenmesi durumunda program hata vererek kapanabilmektedir. Bu durum scenery hatalarından kaynaklanan ve sanal hafızanın tamamının kullanılması sonucu ''hafıza yetersizliği'' hatasına yol açan bir durumun oluşmasından kaynaklanmaktadır. Adaylar istiyorlarsa zaman kazanmak açısından Discord görüşmeleri esnasında simülatörlerini açık ve hazır tutabilirler, yine de bu husus kendilerinin bileceği bir husustur.
16. Checkride akşamı, tüm adaylar https://turkishvirtual.com/charts.asp linkinden ’LTAC-LTBS-LTAF’ Chart's larını indirip kullanacaklardır.
17. Scenery yükleme adayların sorumluluğundadır. Diledikleri scenery'yi kullanabilirler.

Gözetmen;
Erhan M. ARTUC
Tüm adaylara başarılar diliyoruz.


Dear Turkish Virtual checkride candidates,

Checkride application will take place on 09th April 2022 at 17:30(Z) Saturday, the policy will be set out as below;

1. Choosing ’LTAC-LTAF, LTAC-LTBS’ airports for the Checkride.
2. F/O Checkride will take place at ’LTAC-LTAF’, Captain Checkride will take place at 'LTAC-LTBS' airports.
3. Checkride application will be carried out in two parts. In the first part, will be meeting at DISCORD and meeting with the check controllers and the verbal information measuring section. In the second part, candidates will be applied with the flight section.
4. Meeting at Discord will be carried out in Zulu time of starting at 17:30z. Between 17:30z and 19:30z will be based on controllers and candidates meeting at Discord channel. Between 17:00z-17:20z Checkride department (check pilots) within themselves and again over Discord be making a coordination meeting and so during these minutes, Discord invitations will not be made.
5. After 17:30z as candidates and controllers carry out their meetings, they will start their activities. After a whole meeting, check controllers with their candidates at the same place may all start their exams or if they wish may do their exams as they meet one to one. This is a decision they will choose themselves.
6. After the controllers notify that their meetings have ended; candidates may start their flights in their indicated routes. Therefore, as always been done, after this moment flight procedure should start by getting into contact with ATC's. The flights and correspondence controlled through check controllers will not need to ask every activity to the controller. During the airport, being online the only instructions should be gained through ATC's.
7. Expectations for F/O candidates:

a. Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning.
(4) General flight knowledge

b. Application section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR Reports

8. Expectations for captain candidates:

a.b Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning
(4) General flight knowledge

b.Application Section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR report
(4) Reactions against various faults.

9. Additionally, If ATC's decide to give a verbal or written report against any candidates, will be considered to importance.
10. After activities have been carried out, the decision of having to re-meet with the check controllers at Discord will be decided during the meeting between the candidates and the controllers.
11. Exam results will be sent to participating pilots email address' the next day.
12. For Exam groups, check controllers and candidates there are no allocated gate numbers. You can choose any gate to start at your departure airport.
13. All candidates should strengthen their contact by mail with their check controller and should state their contact information.
14. If your chosen gate is full, should start at an another gate which is not been stated.
15. At the FS2004 and FSX, staying for too long without action may end the program giving an error. This situation arises from scenery errors where having been used all of the virtual memory leads to as ''memory not enough'' error. If candidates wish to; they may in order to gain more time, will keep their simulators switched on and ready during Discord meetings. However, this again is a decision they should make for themselves.
16. All candidates will download and use the ’LTAC-LTBS-LTAF’ Charts at https://turkishvirtual.com/charts.asp.
17. Downloading Scenery is the responsibility of the candidates. They may wish to download whichever scenery they want.

Inspector;
Erhan M. ARTUC
We wish all candidates good luck.

Kind regards,
Erman PİLİÇOĞLU,
Turkish Virtual Checkride Director
Image
User avatar
THY1592
Officer
 
Posts: 461
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: Last Season Checkride on Saturday, 9th April 2022 at 17:

Postby THY1592 » 05 Apr 2022, 05:01

Merhabalar,

Daha once de aciklandigi uzere artik event ve c ride gibi etkinliklerimiz de pilotlarimizin kendilerine tahsisedecegimiz ticket'lar vasitasiyla gene kendilerinin o etkinlikler de belirtilmis olan kalkis meydanlarina kendilerini tasimalari gerekmektedir. Ticket'lar su an itibari ile adaylarimiza gonderilmistir. Gelen bu promotion ticketleri websitemizin uzerindeki su sayfadan https://turkishvirtual.com/my_promotional_tickets.asp gorebilir ve kullanabilirsiniz.

Bu ticket'lar real time ucusu ile gerceklesmekte olup, bulundugunuz meydan'dan C ride etkinliginin kalkis meydani olan LTAC meydanina olan ucus surenizi iyi hesap ederek, C ridedan en az iki saat once transferinizi gerceklestirmis olmaniz gerekmektedir. Bu yuzden bu sureyi iyi degerlendirmenizi rica ederiz. Kullanilmayan ticket'lar system tarafindan 10.04.2022 gunu otomatik olarak iptal edilecektir. Ayrica C ride sonrasi adaylara ayri birer ticket daha tahsis edilmis olup, checkride sonrasi gene kendinizi dilediginiz bir meydana gerisin geriye tasiyabileceksiniz. Ornegin eger dunya turu yapiyordu ve C ride icin yurda donmek zorunda kaldi iseniz, C ride sonrasi bu ticket'i kullanarak yeniden donmek istediginiz meydana kendinizi tasiyabilir ve turunuza kaldiginiz yerden devam edebilirsiniz. Ogrenciler icin sadece yurt ici donus ilesinirlidir. Bu ticket'lar C ride sonrasi yani 12.04.2022 tarihi ile sinirlidir ve tavsiyem hemen C ride sonrasi unutmadan ve tabi eger istiyorsaniz, bu ticket'i kullanarak geri donunuz.

As previously described, our activities such as event and c ride are also required for the pilots to carry themselves to the departure airports which are also mentioned in these events. Tickets are now sent to our candidates. You can view and use these promotional tickets via our website at https://turkishvirtual.com/my_promotional_tickets.asp

These tickets are real time flights and you must calculate your flight time to LTAC, which is the departure area of the c ride activity and you have to be there at least two hours before the c ride. Therefore, we kindly ask you to evaluate this time well. Unused tickets will be automatically cancelled by the system on 10.04.2022. In addition, a separate ticket is allocated to the candidates after the c ride and you will be able to carry yourself back to an airport as you wish. For example, if you were doing a tour around the world and had to return to the airport for the c ride, you can use this ticket after the c ride to move yourself to the airport where you want to return and continue your tour from where you left off. Students are limited to domestic return only. These tickets are limited until after c ride, ie 12.04.2022 and my advice is to remember to return immediately after c ride, that is if you want to return, using this ticket.

Erman PİLİÇOĞLU,
Turkish Virtual Checkride Director
Image
User avatar
THY1592
Officer
 
Posts: 461
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: Last Season Checkride on Saturday, 9th April 2022 at 17:

Postby THY1592 » 05 Apr 2022, 05:05

Discord Server information. How to get connected:
Discord channel can be downloaded free of charge here: https://discordapp.com/
Join to Turkish Virtual Airlines Discord channel here: http://discord.gg/ujHVhVa

Regarding your Discord questions please contact us via board of administrators '' https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=1 ''

Erman PİLİÇOĞLU,
Turkish Virtual Checkride Director
Image
User avatar
THY1592
Officer
 
Posts: 461
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: Last Season Checkride on Saturday, 9th April 2022 at 17:

Postby THY1592 » 10 Apr 2022, 08:32

Değerli Kaptalımız;
Dün akşam keyifli bir CheckRide etkinliğimiz de bitirdik..Başarılı olan kaptanlarımıza yeni rütbeleri kendilerine gönderilmiş olup,yeni rütbeleri ile keyifli kırımsız uçuşlar dileriz...Her CheckRide büyük özveri ile yanımızda olan Check Kaptanlarımız,Ahmet TOLUNAY,Bahadır ALKEŞ,Nihat ÖZŞENGEZER,Cenk TARHAN,Deniz MORDOĞAN ve Okan ERGÖKNİL hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım..Ayrıca her CheckRide etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan TRVACC üyesi vATCO olarak görev yapan hobidaşlarmıza da teşekkür eder birlikteliğimizin her daim olmasını dileriz...
Yeni bir ChecRide etkinliğinde buluşmak üzere keyifli ve kırımsız uçuşlar dileği ile sevgi ve saygılarımı sunarım...

Erman PİLİÇOĞLU,
Turkish Virtual Checkride Director
Image
User avatar
THY1592
Officer
 
Posts: 461
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi


Return to Checkride Lounge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests

cron