Page 1 of 1

New Season Checkride on Sunday, 09th May 2021 at 11:00(z)

PostPosted: 13 Apr 2021, 19:42
by THY1592
Image

Değerli kaptanlar;
09 Mayis 2021 Pazar 11:00 (Z) tarihinde CHECKRIDE yapılması kararlaştırılmış olup kayıt için başvurular 16 Nisan 2021 Cuma günü açılacaktır. Başvuru için son tarih 02 Mayis 2021 Pazar akşamı 23:00 (L) dir. Yazılı sınav vs. uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar müteakiben bildirilecektir.

Başvurular buradan başvuru formunu onaylamak suretiyle yapılacaktır '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

Turkish Virtual yönetimi tarafından Checkride duyurularının yapıldığı forumlar, facebook ve discord grupları üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Checkride başvuru forumunu doğru olarak onaylayıp gönderilmesi önemlidir. Checkride katılmak için yeterli seniority'inizin olduğundan ve bu checkride için (F/O-Captain) yazılı sınavı geçmiş olmanız gerekmektedir. Lütfen bu checkride katılmak için gerekli şartlarınızın oluşup oluşmadığını kontrol ediniz.

Turkish Virtual uygulama esaslarını buradan indirebilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

Examınation sistemi hakkında gerekli bilgiye buradan ulaşabilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Daha fazla bilgi için lütfen beklemede kalın.
Tüm adaylarımıza girecekleri checkride uygulamasında başarılar diliyoruz.


Dear captains;
There will be a CHECKRIDE on Sunday, 9th May 2021 11:00 (Z) and applications will be open on Friday, 16th April 2021. Deadline for applications is on Sunday, 2nd May 2021 18:00 (Z). Written test and some details about the execution of the Checkride will be explained soon.

Checkride application will be made via this form '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

All applications must be sent the application form in the correct manner. In order to attend checkride you must have enough seniority and must have passed the (F/O-Captain) theory test.

Any applications announced by Facebook Groups, discord and Forums will not be taken to consideration.

You can download Turkish Virtual Checkride Principles;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

For more Information about Examination system please visit;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Please stay tuned for further information.
We wish good luck to all applicants applying for the Checkride.

Kind regards,
Erman PİLİÇOĞLU,
Turkish Virtual Checkride Director

Re: New Season Checkride on Sunday, 09th May 2021 at 11:00(z

PostPosted: 16 Apr 2021, 08:21
by THY4525
Today is Friday, 16th of April. I just tried to apply for checkride and I got the message "You can not apply for a checkride due to the following reason: There is not a planned checkride organization ahead ! Please follow the management announcements, and apply when there is one."

Re: New Season Checkride on Sunday, 09th May 2021 at 11:00(z

PostPosted: 16 Apr 2021, 16:44
by THY1592
Değerli Kaptan ve F/O adaylarımız;
Checkride başvuları açılmıştır...Checkride applications have been opened.....

Re: New Season Checkride on Sunday, 09th May 2021 at 11:00(z

PostPosted: 03 May 2021, 05:05
by THY1592
Dear Captains,

Checkride muracatlari sona ermistir. Daha fazla bilgi icin lutfen beklemede kalin.

Applications for the checkride has now ended. Please stay tuned for further information.

Re: New Season Checkride on Sunday, 09th May 2021 at 11:00(z

PostPosted: 03 May 2021, 14:06
by THY1592
Sevgili Turkish Virtual checkride adayları,

09 Mayis 2021 Pazar günü saat 11:00'Z - 14:00'Local ile yapılacak olan ''Checkride'' uygulamamıza yönelik uygulama esasları aşağıdaki şekilde olacaktır :
1. Checkride uygulaması için ‘HECA-LGIR, HECA-LGSA’ meydanları seçilmiştir.
2. F/O Checkride ‘HECA-LGIR’, Captain Checkride ‘HECA-LGSA’ guzergahlarinda yapilacaktir.
3. Checkride uygulaması iki bölüm halinde uygulanacaktır. İlk bölüm de DİSCORD ortamında buluşularak check kontrolörlerince tanışma ve sözlü bilgi ölçme kısmi, ikinci bölümde ise adaylarca uçuş kısmı uygulanacaktır.
4. DİSCORD ortamında buluşma Türkiye saati ile 11:00z'den itibaren başlayacaktır. 11:00z’ ile 13:00z’ saatleri arasında ilgili kontrolörler ile adaylar Discord ortamında buluşacaklardır. 10:30-11:00z’ arasında checkride departmanı (check pilotlar) kendi aralarında ve yine Discord üzerinde koordinasyon toplantısı yapacaklarından bu saatler arasında Discord çağrısı / daveti yapılmayacaktır.
5. 11:00Z 14:00'L dan itibaren adaylar ve kontrolörler buluşmalarını tamamlayarak faaliyetlerine başlayacaklardır. Toplu tanışma sonrası check kontrolörleri adaylarla aynı ortamda, topluca sınavlarına başlayabilir veya tek tek görüşmek suretiyle de sınavlarını yapabilirler, bu kendilerinin belirleyeceği bir konudur.
6. Kontrolörler görüşmenin sonlandığını bildirdikten sonra adaylar belirlenen güzergahta uçuşlarına başlayacaklardır. Dolayısıyla, bu andan itibaren her zaman yapıldığı şekilde ATC ler ile irtibat kurularak uçuş prosedürü başlatılmalıdır. Uçuşlar ve muhaberat check kontrolörünce kontrol edileceğinden yapılacak her faaliyetin tekrar kontrolöre sorulmasına gerek yoktur. Havaalanında online olunduktan sonra talimat alınacak tek kişi ATC lerdir.
7. F/O adaylarından beklenecekler:

a.Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu

8. Captain adaylarından beklenecekler :
a. Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu
(4) Çeşitli arızalara karşı hareket tarzları

9. Ayrıca, eğer ATC'ler herhangi bir aday hakkında sözlüya da yazılı olarak bir rapor beyan etmek isterlerse verecekleri rapor dikkate alınacaktır.
10. Faaliyetler tamamlandıktan sonra check kontrolörü ile tekrar Discord ortamında buluşulup buluşulmayacağı hususunu kontrolörler adaylar ayapacakları görüşmede bildireceklerdir.
11. Sınav sonuçları ertesigün katılımcı pilotların adreslerine mail ile bildirilecektir.
12. Sınav grupları, check kontrolörleri ve adaylara tahsisli kapı (gate) numara sistemi artık uygulanmamaktadır.
13. Tüm adaylar check kontrolörleri ile mail irtibatını sağlamalı ve iletişim bilgilerini bildirmelidir.
14. Online olduğunuz gate dolu ise başkabir kapı da başlanılmalıdır.
15. FS2004 ve FSX ortamında birmeydana uzun sure hiç hareket etmeksizin beklenmesi durumunda program hata vererek kapanabilmektedir. Bu durum scenery hatalarından kaynaklanan ve sanal hafızanın tamamının kullanılması sonucu ''hafıza yetersizliği'' hatasına yol açan bir durumun oluşmasından kaynaklanmaktadır. Adaylar istiyorlarsa zaman kazanmak açısından Discord görüşmeleri esnasında simülatörlerini açık ve hazır tutabilirler, yine de bu husus kendilerinin bileceği bir husustur.
16. Checkride akşamı, tüm adaylar Turkish Virtual checkride departmaninca hazirlanan chartlari kullanacaklardır. Chartlar icin ayrica bir download linki yayinlanacaktir. Scenery yükleme adayların sorumluluğundadır. Diledikleri scenery'yi kullanabilirler.

Gözetmenler;
Yalçın KESER
Erhan M. ARTUC
Tüm adaylara başarılar diliyoruz.


Dear Turkish Virtual checkride candidates,

Checkride application will take place on 9th May 2021 at 11:00(Z) Sunday, the policy will be set out as below;
1. Choosing ’HECA-LGIR, HECA-LGSA’ airports for the Checkride.
2. F/O Checkride will take place at ‘HECA-LGIR’, Captain Checkride will take place at ‘HECA-LGSA' airports.
3. Checkride application will be carried out in two parts. In the first part, will be meeting at DISCORD and meeting with the check controllers and the verbal information measuring section. In the second part, candidates will be applied with the flight section.
4. Meeting at Discord will be carried out in Zulu time of starting at 11:00. Between 11:00 and 13:00z will be based on controllers and candidates meeting at Discord channel. Between 10:30-11:00z Checkride department (check pilots) within themselves and again over Discord be making a coordination meeting and so during these minutes, Discord invitations will not be made.
5. After 11:00z as candidates and controllers carry out their meetings, they will start their activities. After a whole meeting, check controllers with their candidates at the same place may all start their exams or if they wish may do their exams as they meet one to one. This is a decision they will choose themselves.
6. After the controllers notify that their meetings have ended; candidates may start their flights in their indicated routes. Therefore, as always been done, after this moment flight procedure should start by getting into contact with ATC's. The flights and correspondence controlled through check controllers will not need to ask every activity to the controller. During the airport, being online the only instructions should be gained through ATC's.

7. Expectations for F/O candidates:
a. Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning
(4) General flight knowledge

b. Application section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR Reports

8. Expectations for captain candidates:
a.b Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning
(4) General flight knowledge

b.Application Section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR report
(4) Reactions against various faults

9. Additionally, If ATC's decide to give a verbal or written report against any candidates, will be considered to importance.
10. After activities have been carried out, the decision of having to re-meet with the check controllers at Discord will be decided during the meeting between the candidates and the controllers.
11. Exam results will be sent to participating pilots email address' the next day.
12. For Exam groups, check controllers and candidates there are no allocated gate numbers. You can choose any gate to start at your departure airport.
13. All candidates should strengthen their contact by mail with their check controller and should state their contact information.
14. If your chosen gate is full, should start at an another gate which is not been stated.
15. At the FS2004 and FSX, staying for too long without action may end the program giving an error. This situation arises from scenery errors where having been used all of the virtual memory leads toas ''memory not enough'' error. If candidates wish to; they may in order to gain more time, will keep their simulators switched on and ready during Discord meetings. However, this again is a decision they should make for themselves.
16. On the evening of the checkride, all candidates will use the charts prepared by the Turkish Virtual Checkride department. A separate download link will be published for the charts. Downloading Scenery is the responsibility of the candidates. They may wish to download whichever scenery they want.

Inspectors;
Yalçın KESER
Erhan M. ARTUC

We wish all candidates good luck.
Erman PİLİÇOĞLU,
Turkish Virtual Checkride Director

Re: New Season Checkride on Sunday, 09th May 2021 at 11:00(z

PostPosted: 04 May 2021, 16:42
by THY1592
- Merhabalar;

Planlandigi üzere C ride etkinligimiz yurt dışında gerceklestirilecek. Daha once de aciklandigi uzere artik event ve c ride gibi etkinliklerimiz de pilotlarimizin kendilerine tahsisedecegimiz ticket'lar vasitasiyla gene kendilerinin o etkinlikler de belirtilmis olan kalkis meydanlarina kendilerini tasimalari gerekmektedir. Ticket'lar su an itibari ile adaylarimiza gonderilmistir. Gelen bu promotion ticketleri websitemizin uzerindeki su sayfadan https://www.turkishvirtual.com/my_promo ... ickets.asp gorebilir ve kullanabilirsiniz.

Bu ticket'lar real time ucusu ile gerceklesmekte olup, bulundugunuz meydan'dan C ride etkinliginin kalkis meydani olan HECA meydanina olan ucus surenizi iyi hesap ederek, C ridedan en az iki saat once transferinizi gerceklestirmis olmaniz gerekmektedir. Bu yuzden bu sureyi iyi degerlendirmenizi rica ederiz. Kullanilmayan ticket'lar system tarafindan 09.05.2021 gunu otomatik olarak iptal edilecektir. Ayrica C ride sonrasi adaylara ayri birer ticket daha tahsis edilmis olup, checkride sonrasi gene kendinizi dilediginiz bir meydana gerisin geriye tasiyabileceksiniz. Ornegin eger dunya turu yapiyordu ve C ride icin yurda donmek zorunda kaldi iseniz, C ride sonrasi bu ticket'i kullanarak yeniden donmek istediginiz meydana kendinizi tasiyabilir ve turunuza kaldiginiz yerden devam edebilirsiniz. Ogrenciler icin sadece yurt ici donus ilesinirlidir. Bu ticket'lar C ride sonrasi yani 10.05.2021 tarihi ile sinirlidir ve tavsiyem hemen C ride sonrasi unutmadan ve tabi eger istiyorsaniz, bu ticket'i kullanarak geri donunuz.

Our planned c ride event will take place International. As previously described, our activities such as event and c ride are also required for the pilots to carry themselves to the departure airports which are also mentioned in these events. Tickets are now sent to our candidates. You can view and use these promotional tickets via our website at https://www.turkishvirtual.com/my_promo ... ickets.asp

These tickets are real time flights and you must calculate your flight time to HECA, which is the departure area of the c ride activity and you have to be there at least two hours before the c ride. Therefore, we kindly ask you to evaluate this time well. Unused tickets will be automatically cancelled by the system on 09.05.2021. In addition, a separate ticket is allocated to the candidates after the c ride and you will be able to carry yourself back to an airport as you wish. For example, if you were doing a tour around the world and had to return to the airport for the c ride, you can use this ticket after the c ride to move yourself to the airport where you want to return and continue your tour from where you left off. Students are limited to domestic return only. These tickets are limited until after c ride, ie 10.05.2021 and my advice is to remember to return immediately after c ride, that is if you want to return, using this ticket.

Re: New Season Checkride on Sunday, 09th May 2021 at 11:00(z

PostPosted: 04 May 2021, 16:43
by THY1592
- ÖNEMLİ !!!!!!! / IMPORTANT !!!!!!

Gozden kacmamasi adina... Checkride gunu kullanilacak olan ‘HECA-LGSA-LGIR’ chartlarina asagidaki link uzerinden '' https://turkishvirtual.com/__worx/Check ... 5.2021.rar '' ulasabilirsiniz. Unutmayin C captainlarin ellerinde de bu chartlar olacagindan dolayi, checkride gunu ayni chartlarin kullanilmasi zorunludur. Sizlerde bu chartlari belirttigim adresten indirerek, simdiden gozden gecirmeye baslayabilir ve C ride gunu icin bunlari elinizde hazir bulundurabilirsiniz.

Just to make sure... You can download the ‘HECA-LGSA-LGIR’ charts via the link ‘’ https://turkishvirtual.com/__worx/Check ... 5.2021.rar '' which will be used on the Checkride day. Please note that because the c captains will have these charts in hand and you have to use the same charts on the checkride day. You can download these charts from the address I mentioned, you can start to review now and have them ready for the c ride day.

- Discord Server information
How to get connected:
Discord channel can be downloaded free of charge here: https://discordapp.com/
Join to Turkish Virtual Airlines Discord channel here: https://discord.com/invite/pp7y2qh7vU
Regarding your Discord questions please contact us via board of administrators '' https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=1 ''

Re: New Season Checkride on Sunday, 09th May 2021 at 11:00(z

PostPosted: 07 May 2021, 10:57
by THY4525
Question: somewhere I read that the checkride captain assigned to each pilot performing the checkride must have the email address of the pilot in question - how can I contact the checkride captain assigned to me to give him my email address?

Thanks in advance

Re: New Season Checkride on Sunday, 09th May 2021 at 11:00(z

PostPosted: 07 May 2021, 12:40
by artuncs
THY4525 wrote:Question: somewhere I read that the checkride captain assigned to each pilot performing the checkride must have the email address of the pilot in question - how can I contact the checkride captain assigned to me to give him my email address?

Thanks in advance


Hi, we informed them all about you. You don't need to do anything right now.

Re: New Season Checkride on Sunday, 09th May 2021 at 11:00(z

PostPosted: 09 May 2021, 10:06
by THY4525
On Discord, the app says that I don't have access and that the group admin must authorize me first.

Re: New Season Checkride on Sunday, 09th May 2021 at 11:00(z

PostPosted: 09 May 2021, 18:46
by artuncs
Cok guzel bir checkride gunu gecirdik. Bu gune kadarki en kalabalik aday ve check captain katilimina sahip olan bir checkride oldu. Bu kadar aday sayisina ulasinca Discordda checkride odalarimizi dahi 8'e cikardik.

Adaylarimizdan check captain ve gercek kaptanlarimiz karsisinda bayagi heyecanlananlar vardi. Check captainlarimiza ve checkride sefimize verdikleri emekler icin minnettariz. Egitimin ve bilginin dolu dolu oldugu bir gun oldu. Captain adaylarimiz havada verdigimiz arizalarla da zor anlar yasadilar. Ayrica ayni anda evente katilarak adaylarimiza destek olan diger pilotlarimiza da tesekkurler. Checkride adaylarimiz ve evente katilan pilotlarimiz guzel bir trafik olusturdular havada. Daha onceden checkride ve beraberinde ayni guzergahlarda event yapilacaginin bilgisini verdigimiz halde Yunan ATC'nin olusan trafigi kaldiramadigi, idare etmekte zorlandigi hatta zaman zaman kustahlastigi bu yogun trafigimiz ile adaylarimiz checkride'larini tamamladilar. Hepsini kutluyoruz.

Gecemeyenler, checkride tamamlayamanlar ve onceden katilmak istenler ama musait olmadiklari icin katilamayanlar uzulmesinler, cok ileri olmayan bir tarihte ve cok eminim Erman PILICOGLU hocamiz yeni bir checkride daha duzenleyecek, hem katilamayan hemde gecemeyen adaylarimiza yeni bir imkan sunacaktir. Yeni ranklariniz hayirli olsun.

Tesekkur ederiz herkese.